Forretningsudvalg

Forretningsudvalget (FU) varetager den overordnede (daglige) ledelse og administration af BGIF. FU koordinerer aktiviteter mellem afdelingerne i BGIF, varetager kontakt til offentlige myndigheder og repræsenterer BGIF udadtil.

 

Formand                    Leif Lind tlf: 30 48 85 03 

Næstformand                 Ole Madsen                tlf: 51 41 77 57

Kasserer/sekretær    Jørgen V. Pedersen      tlf: 40 62 74 36